บทที่ ๓: วิธีเขียนตัวหนังสือลาวให้ถูกต้อง (2)

ບົດທີ່ ໓: ວິທີຂຽນຕົວຫນັງສືລາວໃຫ້ຖືກຕ້ອງ (໒)

2. หลักไม้่เอกไม้โท

คำพูดในภาษาลาว มีด้วยกัน 6 เสียงคือ :

  1. เสียงสูง
  2. เสียงต่ำ
  3. เอกสูง
  4. เอกต่ำ
  5. โทสูง
  6. โทต่ำ

ฉะนั้น มีความจำเป็นที่ผู้เขียนหนังสือลาว ต้องเขียนให้ถูกต้องหลักไ้ม้เอก ไม้โท อย่าได้ใช้ไม่โทใส่คำที่มีเสียงเอก และอย่าได้ใช้ไม้เอกใส่คำที่มีเสียงโทร, จะเป็นเสียงอักษรสูง, กลาง หรือต่ำก็ตาม.

ตัวอย่าง :

ຂັດແຍ້ງ –ไม่ใช่– ຂັດແຍ່ງ
ຍາດແຍ່ງ –ไม่ใช่– ຍາດແຍ້ງ
ຄ່ອງແຄ່ວ –ไม่ใช่– ຄ້ອງແຄ້ວ
ເລື່ອງ –ไม่ใช่– ເລື້ອງ
ຫຼ້າຫລັງ –ไม่ใช่– ລ້າຫຼັງ

ໆລໆ

Technorati Tags: , , , , , , , , , , ,

2 thoughts on “บทที่ ๓: วิธีเขียนตัวหนังสือลาวให้ถูกต้อง (2)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.