บทที่ ๔: พยางค์ (2)

ບົດທີ່ ໔: ພະຍາງ

ก. การประกอบพยางค์

การประกอบพยางค์ คือการเอาพยัญชนะ, สระ, วรรณยุกต์ หรือตัวสะกดประกอบเข้ากันให้เป็นคำพูด. พยางค์หนึ่ง ๆ อาจมีแต่พยัญชนะ กับสระประกอบกัน, บางพยางค์ อาจมีทั้งพยัญชนะ, สระ, วรรณ์ยุกต์ และตัวสะกดร่วมด้วย ตัวอย่างเช่น :

ຫາ มีแต่พยัญชนะกับสระ
ຫ້າ มีทั้งพยัญชนะ, สระ และวรรณยุกต์
ຫ່ານ มีทั้งพยัญชนะ, สระ, วรรณยุกต์ และตัวสะกด ๆลๆ.

การใช้พยัญชนะในพยางค์หนึ่ง ๆ มี ๒ วิธีใช้คือ

๑. เป็นพยัญชนะต้นพยางค์
๒. เป็นตัวสะกด

Technorati Tags: , , , , , ,

One thought on “บทที่ ๔: พยางค์ (2)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.