บทที่ ๑.๕: สระ

ບົດທີ່ ໑.໕: ສະຫຼະ

สระคือตัวอักษรหมวดนึง ที่ใช้ประกอบใส่กับพยัญชนะ ให้อ่านออกเสียงเป็นพยางค์ หรือ เป็นคำพูด. สระในภาษาลาวนั้น มีทั้งหมด 28 ตัวด้วยกัน ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ: ສະຫຼະເຄົ້າ ( สระเค้า ) และ ສະຫຼະປະສົມ ( สระผสม )

– สระเค้ามี 15 ตัวคือ: ອະ, ອາ, ອິ, ອີ, ອຶ, ອື, ອຸ, ອູ, ເອ, ໂອ, ອໍ, ໄອ, ໃອ.
– สระผสมมี 12 ตัวคือ: ເອະ, ແອ, ໂອະ, ເອາະ, ອົວະ, ອົວ, ເອິ, ເອີ, ເອຶອ, ເອືອ, ເອັຍ, ເອຍ

สระเค้า และสระผสมมีทั้งเสียงสั้น และเสียงยาว ดังนั้น จึงแบ่งออกเป็นสระเสียงสั้น และสระเสียงยาวโดยจัดเป็นคู่กันดังนี้:

[สระเสียงสั้น] เป็นคู่กับ [สระเสียงยาว]

ອະ — เป็นคู่กับ — ອາ
ອິ — เป็นคู่กับ — ອີ
ອຶ —  เป็นคู่กับ — ອື
ອຸ — เป็นคู่กับ — ອູ
ເອະ — เป็นคู่กับ — ເອ
ແອະ — เป็นคู่กับ — ແອ
ໂອະ — เป็นคู่กับ — ໂອ
ເອາະ — เป็นคู่กับ — ອໍ
ເອິ — เป็นคู่กับ — ເອີ
ເອັຍ — เป็นคู่กับ — ເອຍ
ອົວະ — เป็นคู่กับ — ອົວ

ໄອ
ໃອ
ເອົາ
ອຳ

สระ 4 ตัวสุดท้าย ไม่มีสระอื่นเป็นคู่ ดังนั้น จึงถูกจัดให้เป็นสระพิเศษครับ

Technorati Tags: , , , , , , ,

One thought on “บทที่ ๑.๕: สระ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.