บทที่ ๔: พยางค์ (1)

ບົດທີ່ ໔: ພະຍາງ

๑. พยางค์ในภาษาลาว

คำพูดในภาษาลาวบางคำออกเสียงครั้งเดียว บางคำก็ออกเสียงหลายครั้ง เสียงคำพูดที่ดังออกมาแต่ละครั้งนั้น เรียกว่า “ ພະຍາງ ” ( พยางค์ ) แปลว่า ส่วนของคำพูด, คำพูดใดหนึ่ง อาจมีส่วนเดียว หรือหลายส่วน. คำพูดในภาษาลาวส่วนมากจะเป็นคำที่มีพยางต์เดียว หรือส่วนเดียวเช่น : ພໍ່, ແມ່, ປ້າ, ລຸງ, ບ້ານ, ເມືອງ … แต่บางคำก็มีหลายพยางค์เช่น :

ນັກຮຽນ ( นักเรียน ) เป็นคำที่มี ๒ พยางค์
ວັນນະຍຸດ ( วรรณยุกต์ ) เป็นคำที่มี ๓ พยางค์
ພະຍັນຊະນະ ( พยัญชนะ ) เป็นคำที่มี ๔ พยางค์
ປະຊາທິປະໄຕ ( ประชาธิปไตย ) เป็นคำที่มี ๕ พยางค์

พยางค์หนึ่ง ๆ ประกอบด้วยเสียงอย่างน้อยที่สุด ๒ เสียงคือ : เสียงพยัญชนะ และเสียงสระ ตัวอย่างเช่น : ກາ, ປາ, ນາ… ส่วนมากแล้ว พยางค์ จะประกอบมีเสียงพยัญชนะแกน, เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์. บางพยางค์มีเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เรียกว่า “ ສຽງສະກົດ ” (เสียงสะกด)

Technorati Tags: , , , , , , , ,

One thought on “บทที่ ๔: พยางค์ (1)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.